Informacja dla osób, których dane przetwarzamy w celu realizacji zadań, wynikających z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Szczegóły procedury znajdziecie Państwo poniżej.

1. Administrator danych osobowych:

Auto-Sam P.H. Maciej Krzyżaniak
93-114 Łódź ul. Przędzalniana 89.
NIP: 7280129430, REGON: 470047322

2. Dostęp do danych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej można kontaktować się poprzez adres e-mail: administrator.rodo@auto-sam.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania:

  • W celach analitycznych doboru wyrobów/ usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu oferowania Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani, przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

  • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe, płeć oraz adres e-mail ( art. 13.rozporządzenia .d. RODO).

5. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy za zgodą udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  • Partnerom handlowym (proces reklamacji).
  • Producentom (proces reklamacji, doradztwo techniczne).

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywań Państwa danych.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej

na danych (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.).

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem prawidłowej realizacji zleceń w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja zlecenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

9. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody:

W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.Konsekwencjącofnięcia zgody będzie brak możliwości współpracy handlowej